Skip to main content

Ελληνική Βιβλιογραφία και Έντυπα Άρθρα (Ενδεικτικά)

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2021), Τραύμα και θαύμα: ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας και συγχώρησης. Αθήνα: Εκδόσεις εν Πλω.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2017), Σύγκρουση και Συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Συγχώρηση. Προγράμματα και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. & Enright, R. (2015), Αξιοποιώντας τον Καλύτερό μου Εαυτό. Μια στρατηγική αντιμετώπισης θυμού και βίας μέσα από την πρακτική της συγχώρησης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κακαβούλης, Αλέξ. (2016), Συγχώρηση. Ο Δύσκολος Δρόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός.

Ράντζου, Μ. (2016), Η συγγνώμη και η συγχώρηση στη διαπροσωπική επικοινωνία των εφήβων και η ελληνορθόδοξη παιδεία. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Ζουμπουλάκης, Στ. (επιμ.) (2014), Η συγχώρηση. Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής.

∆αβράζος, Γρ. (2016), «Η καλλιέργεια της συγχωρητικότητας σε παιδιά και εφήβους για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνεπειών του σχολικού εκφοβισμού. Θεολογική, ψυχολογική και εμπειρική τεκμηρίωση». Ψυχής ∆ρόμοι, τ. 12, Νοέμβριος 2016. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2019), «Η Συγχωρητικότητα ως Νέα Προσέγγιση Διαχείρισης Θυμού και Βίας στην Εκπαίδευση». Ψυχής Δρόμοι, τ. 18. Εκδόσεις Αρμός.

Θερμός, Β. (2014), «Αμοιβαία συγχώρηση και μέριμνα του άλλου». Εισήγηση στο 23ο συνέδριο ορθόδοξης πνευματικότητας που έλαβε χώρα στη μονή Μπόζε της Ιταλίας (10 Σεπτεμβρίου 2015).

Γαλίτη- Κυρβασίλη, Π. (2019), «Ψυχολογική και Παιδαγωγική Διάσταση της Συγχώρησης». Στο Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου. Συλλογικός Τόμος. Εκδόσεις Αρμός.

Γαλίτη, Π., Δαβράζος, Γ., (2018), Αντιλήψεις Μαθητών Γυμνασίου για την έννοια της Συγχώρησης και οι Επιδράσεις στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αγωγής της Συγχώρησης. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, Νέος Παιδαγωγός, σσ. 2013-2023.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Pettigrove, G.; Enright, R.D. (Eds.) (2023), The Routledge Handbook of the Philosophy and Psychology of Forgiveness; Routledge: London, UK

Enright, R.D. (2015), 8 keys to forgiveness. New York: Norton.

Enright, R. D. (2012), The Forgiving Life: A Pathway to Overcoming Resentment and Creating a Legacy of Love. Washington, DC: American Psychological Association.

Worthington, E. L., Jr. (2008), Steps to REACH forgiveness and to reconcile. Boston: PearsonCustom Publishing.

Worthington, E.L., Jr. (2006), Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York: Brunner/Routledge.

Worthington, E. L., Jr. (2005), The power of forgiving. Philadelphia: Templeton Foundation Press.

Enright, R. D. (2001), Forgiveness is a choice. Washington, DC: American Psychological Association.

Ξενόγλωσσα Άρθρα

Enright, R. D. (2017), “Why we need Forgiveness Education”. Psychology Today Web. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/the-forgiving-life/2017017/why- we need -forgiveness-education.

Skaar, N., Freedman, S., Carlon, A. & Watson, El. (2016), “Integrating models of collaborative consultation and systems change to implement forgiveness-focused bullying interventions”. Journal of Educational and Psychological Consultation, 26 (1), pp. 63-86.

Galiti P., (2015), The Healing Art of Forgiveness: Proceedings from the Annual National Conference of The Orthodox Christian Association of Medicine, Psychology and Religion, Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, pp.130-151.

Enright, R. D. & Fitzgibbons, R. P. (2015), Forgiveness Therapy: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC: APA Books.

Enright, R. D., Rhody, M., Litts, B. & Klatt, J. S. (2014), “Piloting forgiveness education in a divided community: Comparing electronic pen-pal and journaling activities across two groups of youth”. Journal of Moral Education, 43, pp. 1-17.

Wade, N. G., Hoyt, W. T., Kidwell, J. E. M. & Worthington, Jr., E. L. (2014), “Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: A meta-analysis”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82, pp. 154-170.

Park, Y. H., Enright, R. D., Essex, M. J., Zahn-Waxler, C. & Klatt, J. (2013), “Forgiveness intervention for female South Korean adolescent aggressive victims”. Journal of Applied Developmental Psychology, 34, pp. 268-276

Egan, L. A. & Todorov, N. (2009), “Forgiveness as a coping strategy to allow school students to deal with the effects of being bullied: theoretical and empirical discussion”. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, pp. 198-222.

Gambaro, M. E., Enright, R. D., Baskin, T. A. & Klatt, J. (2008), “Can school-based forgiveness counseling improve conduct and academic achievement in academically at-risk adolescents?”. Journal of Research in Education, 18, pp. 16-27.

Holter, A., Magnuson, C., Knutson, C., Knutson, J. & Enright, R. D. (2008), “The forgiving child: The impact of forgiveness education on excessive anger for elementary-aged children in Milwaukee’s central city”. Journal of Research in Education, vol. 18.

Enright, R. D., Knutson, J. A., Holter, A. C., Baskin, T. & Knutson, C. (2007), “Waging peace through forgiveness education in Belfast, Northern Ireland II: Educational programs for mental health improvement of children”. Journal of Research in Education, 17, pp. 63-78.

Gassin, E. A., Enright, R. D. & Knutson, J. A. (2005), “Bringing peace to the central city: Forgiveness education in Milwaukee”. Theory Into Practice, v.44, n.4, pp. 319-328.

Baskin, T. & Enright, R.D. (2004), “Intervention studies on forgiveness: A meta-analysis”. Journal of Counselling and Development, 82, pp. 79-90.

Fitzgibbons, R., Enright, R. & O’Brien, T. F. (2004), “Learning to forgive”. American School Board Journal, 191, pp. 24-26.

Lin, W. F., Mack, D., Enright, R. D., Krahn, D. & Baskin, T. W. (2004), Effects of forgiveness therapy on anger, mood, and vulnerability to substance use among inpatient substance-dependent clients”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Dec. 72(6), pp. 1114-1121.

Fitzgibbons, R. (1998), “Anger and the healing power of forgiveness: A psychiatrist’s view”. In R. D. Enright & J. North (Εds.) Exploring forgiveness (pp. 63-74). University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Subkoviak, M., Enright, R., Wu, C., Gassin, E. A., Freedman, S., Olson, L. M. & Sarinopoulos, I. (1995), “Measuring interpersonal forgiveness in late adolescence and middle adulthood”. Journal of Adolescence, 18, pp. 641-655.

Park, J. & Galiti, P. (2023), Forgiveness Education: International Perspective for Children and Youth, in The Routledge Handbook of the Philosophy and Psychology of Forgiveness ed. Pettigrove, G. & Enright R., Routledge, New York, pp. 570-582.

Galiti, P., Mandurah, N., Wong, L., Klatt, J., & Enright, R.D. Teachers’ views of forgiveness education: A cross-cultural examination in Greece and Saudi Arabia. FIRE: Forum for International Research in Education, vol. 7, no. 3, pp. 99-116.

Προτεινόμενες Ταινίες

Forgiveness by Ian Gabriel (2004)

The Power of Forgiveness (2007) by Martin Doblmeier

The Big Question (2009)

As We Forgive (2010)

The Railway Man (για μεγαλύτερα παιδιά λόγω των βίαιων σκηνών)

The Unforgivable (2021) (για παιδιά Λυκείου, συνιστάται να την δουν οι καθηγητές πριν την προβολή της)

Το κορίτσι και η αλεπού: Η δύναμη της συγχώρεσης

Ένα διαφορετικό animation που δίνει το μέγεθος της συγχώρεσης και πόσο ωφελεί τελικά τον άνθρωπο!

Τίτλος του: The Girl and the Fox (Το κορίτσι και η αλεπού)…

Περιγράφει το μίσος που ένιωσε αρχικά ένα κορίτσι, όταν βρήκε σκοτωμένα τα ζώα του από μια αλεπού. Αλλά την κρίσιμη ώρα της τιμωρίας, πήρε τη μεγάλη απόφαση της συγχώρεσης …

Μια απόφαση που του έσωσε στην πορεία τη δική του ζωή.