Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα “Αγωγή στη Συγχώρηση”: Γενικές πληροφορίες

arsiv

Home Μάρτιος 2022

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη Συγχώρηση» παρέχει επιμόρφωση και στήριξη στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους που προέρχονται από βία, εκφοβισμό, αδικία και απόρριψη. H «Εκπαίδευση στη Συγχώρηση» στα σχολεία προωθεί τη συναισθηματική υγεία των μαθητών, βελτιώνει τη σχολική τους πρόοδο και τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, μειώνει το άγχος και βοηθάει στη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και την αναγνώριση της εγγενούς αξίας σε κάθε άνθρωπο. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές όλων των βαθμίδων τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι ώστε να μυηθούν από μικρή ηλικία στα οφέλη της συγχώρησης, και να αποκτήσουν τις κατάλληλες προσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τους δυναμώσουν μέσα στην τάξη, το σπίτι και την κοινωνία.

Από το 2014 έχουν επιμορφωθεί περίπου 600 εκπαιδευτικοί και έχουν διδαχθεί το πρόγραμμα πάνω από 6000 μαθητές.

Οι επιμορφώσεις διεξάγωνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Από το 2018 και μετά, λόγω της μεγάλης ζήτησης από άλλες περιοχές έχουν προστεθεί και οι Σέρρες, η Λάρισα και η Πάτρα.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη Συγχώρηση» αποτελεί μια κοινή συνεργασία των Πανεπιστημίων του Wisconsin-Madison των ΗΠΑ και του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το διευθύνει η Δρ. Π. Γαλίτη galiti@wisc.edu.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

 • θα εκπαιδευτούν στην έννοια της Συγχώρησης και της Αποκαταστατικής
  Δικαιοσύνης στον χώρο του σχολείου
 • θα εμπλουτίσουν το διδακτικό τους έργο μέσα από βιωματικές
  δραστηριότητες
 • θα διδάξουν τους μαθητές πώς να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις και τις
  εντάσεις με δημιουργικό τρόπο
 • θα ανακαλύψουν την ωφέλεια της συγχωρητικότητας στη δική τους
  προσωπική ζωή

Δομή του προγράμματος
Οι επιμορφώσεις αποτελούνται από 5 τρίωρες συναντήσεις, τρεις τον Οκτώβριο (παρουσίαση), μια τον Ιανουάριο (ανατροφοδότηση) και μια τον Ιούνιο (αξιολόγηση). Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, υποστήριξης και καθοδήγησης από την υπεύθυνη και τους συντονιστές του προγράμματος. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της συγχώρησης εκτός σχολικού ωραρίου, είτε ως ευέλικτη ζώνη στο Δημοτικό, είτε ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο Γυμνάσιο, είτε ως project/ερευνητική εργασία στο Λύκειο.

Μετά το πέρας των επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής από το University of Wisconsin-Madison και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαζί με ECTS ώρες.

Κόστος
Η επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς παρέχεται εντελώς δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Φύλλο Συμμετοχής και να το στείλετε στο forgiveness.gr

Read More →
Forgiveness.Gr