Ζητήσαμε από τους μαθητές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς να μας μιλήσουν ανώνυμα σχετικά με την εμπειρία τους.

Η συντριπτική πλειονότητα εκφράστηκε πολύ θετικά. Σταχυολογήσαμε κάποια αποσπάσματα και τα παρουσιάζουμε.

Forgiveness.Gr