Ζωή Γάλλου,6ο Γυμνάσιο Λάρισας

Ελένη Δελημπέη, 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου, Κορδελιού Θεσσαλονίκης

Forgiveness.Gr