(ενδεικτική)

Βιβλία

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2021), Τραύμα και θαύμα: ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας και συγχώρησης. Αθήνα: εκδόσεις εν πλω.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2017). Σύγκρουση και Συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Συγχώρηση. Προγράμματα και σχέδια εργασίαςΑθήνα: Εκδόσεις  Γρηγόρη.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. & Enright, R. (2015).  Αξιοποιώντας τον Καλύτερό μου Εαυτό. Μια στρατηγική αντιμετώπισης θυμού και βίας μέσα από την πρακτική της συγχώρησηςΑθήνα: Εκδόσεις  Γρηγόρη.

Κακαβούλης, Αλεξ. (2016). Συγχώρηση. Ο Δύσκολος Δρόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός

Ράντζου, Μ. (2016). Η συγγνώμη και η συγχώρηση στη διαπροσωπική επικοινωνία των εφήβων και η ελληνορθόδοξη παιδεία. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), (2014).  Η συγχώρηση.  Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής.

Άρθρα

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2022), «Ο νοσηρός θυμός ψάχνει την εκδίκηση, τον πόνο και την καταστροφή ενώ ο υγιής την προστασία, το δίκαιο και τη θεραπεία».

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2018). «Αγωγή στη Συγχώρηση (Forgiveness Education): Θεωρητική και Εμπειρική προσέγγιση –  Πεδία Εφαρμογής».  Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τόμος 35, τεύχος. 65, 28-42.

Γαλίτη, Π., Δαβράζος, Γ.,  (2018). «Αντιλήψεις Μαθητών Γυμνασίου για την έννοια της Συγχώρησης και οι Επιδράσεις στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αγωγής της Συγχώρησης». Πρακτικά 5ου Συνεδρίου.  Νέος Παιδαγωγός, σσ. 2013-2023.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2016). «Η αγωγή στη συγχώρηση στα σχολεία της  Ελλάδας»Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τεύχος 616, σσ. 63-72.

∆αβράζος, Γρ. (2016). «Η καλλιέργεια της συγχωρητικότητας σε παιδιά και εφήβους για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνεπειών του σχολικού εκφοβισμού. Θεολογική, ψυχολογική και εμπειρική τεκμηρίωση». Ψυχής ∆ρόμοι, τ. 12, Νοέμβριος 2016. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2015). «Χτίζω γέφυρες και ζω ειρηνικά μέσα από την πρακτική της συγχώρησης». Μάθε για το Παιδί, τεύχος 1, σσ. 75-82.

Θερμός, Β. (2014). «Αμοιβαία συγχώρηση και μέριμνα του άλλου». Εισήγηση στο 23ο συνέδριο ορθόδοξης πνευματικότητας που έλαβε χώρα στη μονή Μπόζε της Ιταλίας (10 Σεπτεμβρίου 2015).

Γαλίτη Π., (2012),  «Βία και Εκφοβισμός στο Σχολείο». Κοινωνική Εργασία, 106, σσ. 91-107.

Γαλίτη- Κυρβασίλη, Π. (2019). «Ψυχολογική και Παιδαγωγική Διάσταση της Συγχώρησης». Στο Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου. Συλλογικός Τόμος. Εκδόσεις Αρμός.

Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2019). «Η Συγχωρητικότητα ως Νέα Προσέγγιση Διαχείρισης Θυμού και Βίας στην Εκπαίδευση». Ψυχής Δρόμοι, τόμος 18.  Εκδόσεις Αρμός .

Βιβλία

Enright, R.D. (2015). 8 keys to forgiveness. New York: Norton.

Enright, R. D. (2012). The Forgiving Life: A Pathway to Overcoming Resentment and Creating a Legacy of Love. Washington, DC: American Psychological Association.

Worthington, E. L., Jr. (2008). Steps to REACH forgiveness and to reconcile . Boston: Pearson Custom Publishing.

Worthington, E. L., Jr. (2006). Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York: Brunner/Routledge.

Worthington, E. L., Jr. (2005). The power of forgiving. Philadelphia: Templeton Foundation Press.

Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choiceWashington, DC: American Psychological Association.

Άρθρα

Enright, R. D. (2017). “Why we need Forgiveness Education”. Psychology Today Web. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/the-forgiving-life/2017017/why- we need -forgiveness-education.

Skaar, N., Freedman, S., Carlon, A. & Watson, El. (2016). “Integrating models of collaborative consultation and systems change to implement forgiveness-focused bullying interventions”. Journal of Educational and Psychological Consulta-tion, 26 (1), pp. 63-86.

Galiti P., (2015), The Healing Art of Forgiveness: Proceedings from the Annual National Conference of The Orthodox Christian Association of Medicine, Psychology and Religion, Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, pp.130-151.

Enright, R. D. & Fitzgibbons, R. P. (2015). Forgiveness Therapy: An Empirical Guidefor Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC: APA Books.

Enright, R. D., Rhody, M., Litts, B. & Klatt, J. S. (2014). “Piloting forgiveness education in a divided community: Comparing electronic pen-pal and journaling activities across two groups of youth”. Journal of Moral Education, 43, pp. 1-17.

Wade, N. G., Hoyt, W. T., Kidwell, J. E. M. & Worthington, Jr., E. L. (2014). “Effica-cy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: A meta-analysis”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82, pp. 154-170.

Park, Y. H., Enright, R. D., Essex, M. J., Zahn-Waxler, C. & Klatt, J. (2013). “For-giveness intervention for female South Korean adolescent aggressive victims”. Journal of Applied Developmental Psychology, 34, pp. 268-276

Egan, L. A. & Todorov, N. (2009). “Forgiveness as a coping strategy to allow school students to deal with the effects of being bullied: theoretical and empirical discussion”. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, pp. 198-222.

Gambaro, M. E., Enright, R. D., Baskin, T. A. & Klatt, J. (2008). “Can school-based forgiveness counseling improve conduct and academic achievement in academi-cally at-risk adolescents?”. Journal of Research in Education, 18, pp. 16-27.

Holter, A., Magnuson, C., Knutson, C., Knutson, J. & Enright, R. D. (2008). “The for-giving child: The impact of forgiveness education on excessive anger for elemen-tary-aged children in Milwaukee’s central city”. Journal of Research in Education, vol 18.

Enright, R. D., Knutson, J. A., Holter, A. C., Baskin, T. & Knutson, C. (2007). “Waging peace through forgiveness education in Belfast, Northern Ireland II: Educational programs for mental health improvement of children”. Journal of Research in Edu-cation, 17, pp. 63-78.

Gassin, E. A., Enright, R. D. & Knutson, J. A. (2005). “Bringing peace to the central city: Forgiveness education in Milwaukee. Theory Into Practice, v.44, n.4, pp. 319-328.

Baskin, T. & Enright, R.D. (2004). “Intervention studies on forgiveness: A me-ta-analysis”. Journal of Counselling and Development, 82, pp. 79-90.

Fitzgibbons, R., Enright, R. & O’Brien, T. F. (2004). “Learning to forgive”. AmericanSchool Board Journal, 191, pp. 24-26.

Lin, W. F., Mack, D., Enright, R. D., Krahn, D. & Baskin, T. W. (2004). Effects of forgiveness therapy on anger, mood, and vulnerability to substance use among inpatient substance-dependent clients”. Journal of Consulting and Clinical Psy-chology, Dec. 72(6), pp. 1114-1121.

Fitzgibbons, R. (1998). “Anger and the healing power of forgiveness: A psychia-trist’s view”. In R. D. Enright & J. North (Εds.) Exploring forgiveness (pp. 63-74). University of Wisconsin Press, Madison, WI.

Subkoviak, M., Enright, R., Wu, C., Gassin,
E. A., Freedman, S., Olson, L. M. & Sarinopoulos, I. (1995). “Measuring
interpersonal forgiveness in late adolescence and middle adulthood”. Journal
of Adolescence, 18
, pp. 641-655.

Forgiveness by Ian Gabriel  (2004)

The Power of Forgiveness (2007) by Martin Doblmeier

The Big Question (2009)

As We Forgive (2010)

The Railway Man (για μεγαλύτερα παιδιά λόγω των βίαιων σκηνών)

Το κορίτσι και η αλεπού: Η δύναμη της συγχώρεσης

Ένα διαφορετικό animation που δίνει το μέγεθος της συγχώρεσης και πόσο ωφελεί τελικά τον άνθρωπο!

Τίτλος του: The Girl and the Fox (Το κορίτσι και η αλεπού)…

Περιγράφει το μίσος που ένιωσε αρχικά ένα κορίτσι, όταν βρήκε σκοτωμένα τα ζώα του από μια αλεπού. Αλλά την κρίσιμη ώρα της τιμωρίας, πήρε τη μεγάλη απόφαση της συγχώρεσης …

Μια απόφαση που του έσωσε στην πορεία τη δική του ζωή!

https://youtu.be/ilKaJRsmZiI

 

 

Forgiveness.Gr